Day: December 15, 2021

เกจิอาจารย์ดัง หลวงพ่อเทศ วัดสระทะเลเกจิอาจารย์ดัง หลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล

เกจิอาจารย์ดัง หลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล อาจารย์ผู้เข้มขลังของ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ หลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล เป็นพระเกจิยุคเก่าซึ่งนับเป็นอาจารย์องค์หนึ่งของ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นพระที่เก่งทางด้านอาคม ขลังทางน้ำมนต์ มีวาจาสิทธิ์ เชี่ยวชาญเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน เรียนวิชามาจาก หลวงพ่อรอด วัดหนองโพ อดีตเจ้าอาวาสก่อนหลวงพ่อเดิม สำหรับศิษย์ร่วมสำนักของหลวงพ่อเทศเท่าที่ทราบ ได้แก่ หลวงพ่อเงิน วัดพระปางเหลือง ซึ่งมีวิชาเป็นที่เรื่องรือ ขนาด ร.5 ยังเสด็จไปกราบ อีกองค์หนึ่ง คือ หลวงพ่อขำ